Design @ Midgard Media

Follow us

Formål

Der leser og forfatter møtes

Litterær hagefest Løkken er en sjangeroverskridende og mangesidig møteplass der debatten og den gode samtalen står i sentrum. Vi henvender oss på samme tid til både lesere og forfattere, og ser det som vår hovedoppgave å skape et felles forum for de lesende og de skrivende. I idylliske og avslappende omgivelser kan lesere og forfattere møtes for gode samtaler om litteraturen, inspirasjoner og livsanskuelser.

Kunstnerisk leder

Programmerer

Dekoransvarlig

Programmerer

Frivillighetskoordinator